Apversto žokėjaus sekso poza yra Kaubojaus variacija, kai davėjas pasviręs į priekį virš gavėjo. Tai nėra natūraliai suformuota pozicija, nes gavėjas kojas laiko suglaustas, o davėjas sėdasi apžergdamas šlaunis. Siekiant patekti į pozą, lai gavėjas gulasi ant nugaros, o partneris sėdasi ant jų ir palinksta į priekį virš jo rankų. Nors įėjimas davėjui iš pradžių gali būti šiek tiek sudėtingas, sandari anga gali būti itin maloni negiliai skverbčiai.