Šilta vasaros naktis. Tamsios senamiesčio gatvelės. Amelija skuba namo po susitikimo su  drauge. Nakties paslaptingumą ir jaunos moters mintis apie ką tik maloniai praleistą laiką  nutraukė tolumoje pasigirdusi sirena. Amelija sustojo ir pasisukdama aplink save bandė  nustatyti, iš kurios pusės sklinda neramus garsas. Tuo metu papūtęs šiltas vasaros vėjas atnešė  jai taip pažįstamą degančių vanilės žvakių kvapą, kuris jai priminė tokią pat tamsią, bet kur  kas intymesnę naktį. Ir mažą paslaptingą kambarį, kurį nuo pilnaties ir gatvės šviesų saugojo  masyvios juodos užuolaidos. Tąkart tame kambaryje degė pusšimtis arbatinių žvakių, nuo  kurių sklido vanilės aromatas, paliečiantis jos ir Valentino sujaudintus kūnus. 

Kiekvienos žvakės šviesa atsispindėjo įspūdingo dydžio veidrodyje – nuo sienos iki sienos,  nuo lubų iki grindų. Priešais veidrodį stovėjo karališkas, sodriai raudono vyno spalvos fotelis.  Jame – Valentinas, kurio nuogumą dengė tik erotinė kambario prieblanda. Jis dominuojančiai  įsitaisė fotelyje, atvedęs kojas į šalis ir padėjęs ant jų savo vyriškas rankas. Gyvulišku  žvilgsniu stebėjo Ameliją, stovinčią priešais jį, atsirėmusią į veidrodinę sieną. Jos kaklą puošė  juodi ilgi karoliai, krentantys tarp krūtų, pašiurpusių nuo jaudulio ir veriančio vyro žvilgsnio. 

Nenuleisdama nuo jo akių ir pasilenkdama žemyn, Amelija lėtai nuėmė vieną juodą tinklinę  kojinę. Paėmė ją sau tarp lūpų, atsiklaupė ant keturių tarsi paklusni kalė ir atropojo Valentinui  tarp šlaunų. Švelniai prisilietė prie jo atletiškų rankų. Neskubėdama patraukė jas link savęs ir  suglaudė delnais vieną į kitą. Išėmė sau tarp lūpų tebesančią kojinę ir aprišo ja Valentino  riešus. Tada veidu ir plaukais pasiglostė į jo šlaunis, atsitraukė, atsistojo ir apėjusi stabtelėjo  Valentinui už nugaros. Jie žiūrėjo vienas į kitą per veidrodį, esantį priešais juos. 

Populiaru
Populiaru
(19)
15.95 €
-28% Akcija
Populiaru
-28% Akcija
Populiaru
(5)
25.00 € 34.95 €
Populiaru
Populiaru
(12)
26.95 €
Populiaru
Populiaru
(8)
24.95 €
Populiaru
Populiaru
(4)
15.95 €
Populiaru
Populiaru
(6)
19.95 €
Paskutinė prekė
Nemokamas pristatymas
Paskutinė
Nemokamas pristatymas
(4)
49.95 €
Populiaru
Populiaru
(8)
10.95 €
Nemokamas pristatymas
Lizingas
Lizingas
Nemokamas pristatymas
69.95 €
Populiaru
Video
Populiaru
Video
(1)
21.95 €
Rodyti daugiau

Pirštų galiukais ji palietė Valentino pečius. Jos rankoms mikliai nuslydus jo rankomis žemyn,  Amelija pasiekė vyro surištus riešus. Kilstelėjo juos ir padėjo Valentinui už galvos, ant  minkšto fotelio galvūgalio. Žvilgtelėjusi į veidrodį ir pamačiusi gundantį Valentino tvirtų,  pakeltų rankų vaizdą, fantazavo apie tai, kaip gerokai vėliau jo rankose raizgysis ir virpės iš  malonumo jos lieknas kūnas. 

Amelija tebestovėjo Valentinui už nugaros. Norėdama išlaisvinti save nuo kitos kojinės, ji  grakščiai kilstelėjo koją ir padėjo ją ant fotelio atlošo rankoms. Valentinas per veidrodį  stebėjo, kaip jo vilioklė neskubėdama dar daugiau atidengė savo kūno. Nuimtą kojinę  Amelija įdėjo vyrui tarp lūpų ir aprišo jo burną. Žaismingai šyptelėjusi ir prikandusi lūpą, ji  vėl apėjo Valentiną, glostydama jo švelnius plaukus, ausį, barzdą. Jį akivaizdžiai jaudino būti  supančiotam jos tinklinių kojinių. Tai buvo galima pamatyti, žvilgtelėjus ne tik į jo akis, bet ir  jam tarp kojų. Ameliją jaudino jo vulgarių troškimų įgauta forma. 

Valentinas pajuto malonų skausmą, kai Amelija savo mažais aštriais nagučiais prisilietė prie  jo kelių, toliau lėtai braukdama per jo šlaunų vidinę pusę. Jis užsimerkė, norėdamas išjausti,  kaip jos pirštai keliauja toliau jo kūnu link krūtinės, pečių, adomo obuolio, barzdos. Amelija  pasilenkė prie vyro veido, atkišdama savo apnuogintas sėdmenis link veidrodžio, esančio jai už nugaros. Jų žvilgsniai susitiko viename lygyje. Karoliai nusviro ir jų kilpa pagavo Valentino varpą.  

Amelija rankomis apglėbė vyro kaklą, užsimerkė ir savo veidu švelniai glostėsi į jo veidą – kaktą, akis, nosį. Lengvu bučiniu prisilietė prie jo lūpų, tarp kurių tebebuvo jos juoda tinklinė  kojinė. Amelija laižė kojinės raištį, bandydama pasiekti Valentino liežuvį pro tinklelio  skylutes. Jis darė tą patį, tad jų aistrai trukdanti kojinė drėko vis labiau. Jų abiejų susiliejusios seilės bėgo pro tinklinį raištį, sušlapindamos šiurkščią Valentino barzdą ir dailų Amelijos  veidą.  

Populiaru
Nemokamas pristatymas
Populiaru
Nemokamas pristatymas
(6)
34.95 €
Populiaru
Nemokamas pristatymas
Populiaru
Nemokamas pristatymas
(3)
34.95 €
Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas
44.95 €
-20% Akcija
Populiaru
Nemokamas pristatymas
-20% Akcija
Populiaru
Nemokamas pristatymas
(1)
29.56 € 36.95 €
Naujiena
Nemokamas pristatymas
Lizingas
Naujiena
Lizingas
Nemokamas pristatymas
54.95 €
Paskutinė prekė
Populiaru
Video
Paskutinė
Populiaru
Video
20.95 €
Populiaru
Video
Populiaru
Video
(3)
19.95 €
Paskutinė prekė
Nemokamas pristatymas
Lizingas
Paskutinė
Lizingas
Nemokamas pristatymas
59.95 €
Populiaru
Video
Populiaru
Video
20.95 €
Populiaru
Video
Populiaru
Video
(1)
20.95 €

Nuo kiekvieno Amelijos judesio karoliai įvairiomis amplitudėmis ir tempu trynėsi į  suakmenėjusią Valentino varpą. Moteris vėl atsiklaupė. Ant grindų. Ant keturių. Plačiau  atvedė kojas į šalis, linguodama klubais. Valentinas žvilgtelėjo į vaizdą veidrodyje,  tikėdamasis pro šešėlių kliūtis pamatyti begėdiškąją jo fantazijos pusę. Amelija jam buvo panaši į veislingą kalę, vizginančią uodegą prie šeimininko kojos.  

Bučiuodama jo šlaunis, ji vis labiau artėjo prie varpos. Pasiekė. Buvo taip arti jo gašlumo  šerdies, kad užuodė vyriško susijaudinimo kvapą. Valentinas krūptelėjo, kai šiltu ir minkštu  liežuviu Amelija palietė jo prisirpusias sėklides. Apžiojo jas švelniai lūpomis. Dar švelniau  prikando. Iš Valentino žvilgsnio ji suprato, kaip stipriai jis norėjo suimti ją už plaukų,  kilstelėti jos galvą, o tada nuleisti ją vėl žemyn tam, kad pagaliau patenkintų jo varpą. Bet to  padaryti negalėjo – jo rankos tebebuvo surištos kojine.  

Kol Amelijos liežuvis ir lūpos buvo užimtos jo kūnu, viena ranka ji pasiekė karolius. Užmetė  kelias kilpas ant jo varpos. Iš lėto ir palengva veržė, kad jis pajaustų kiekvieną karoliuką,  bandantį į jį įsispausti. Atsitraukė, kad galėtų pasimėgauti vaizdu ir jo degančiu žvilgsniu.  Pravėrusi lūpas, ji leido seilėms varvėti ant jo varpos galvutės. Abu stebėjo, kaip geismo pripildytos seilės tekėjo vis žemyn. Joms iš paskos nusekė ir Amelijos ištroškusios lūpos,  apžiodamos karolių kilpomis suveržtą ir seilėmis sušlapintą Valentino varpą.  

Parašė „Jausminga Paslaptis“