Akcijos organizatorius: Interversus, UAB, įmonės kodas 302341918, buveinė Lukšio g. 2, LT-08221 Vilnius (toliau – Akcijos organizatorius).

Žaidimo laikotarpis: Žaidimas vyksta 2024-05-01 - 2024-06-08 (imtinai).

Žaidimo taisyklės
1. Norint dalyvauti žaidime reikia užsiregistruoti, pateikiant žaidėjo slapyvardį bei elektroninio pašto adresą. Žaidimo dalyviai kurie žaidėjo slapyvardyje naudos necenzūrinius ar žeidžiančius žodžius, bus šalinami iš žaidimo be įspėjimo.
1.1 Patikrink ar teisingai suvedei elektroninio pašto adresą, kadangi su laimėtojais bus susisiekta jų nurodytų el. paštu.
2. Žaisk žaidimą. Tavo tikslas - kuo toliau praskristi neužkliūvant už kliūčių. Kiekviena praskrista kliūtis suteikia taškų. Būk atsargus! Jei atsitrenksi į viršuje ar apačioje esančią kliūtį, žaidimas baigsis.
3. Žaidimą galite kartoti, siekiant pagerinti rezultatą.
4. Bet kuris žaidėjas, aptiktas sukčiaujant (ne pagal žaidimo taisykles pasiekęs taškus), bus nedelsiant diskvalifikuotas iš žaidimo be išankstinio pranešimo.

AKCIJOS DOVANOS IR JŲ ĮTEIKIMO TVARKA
Prizinį fondą sudaro:
1 vieta - 69 Eur vertės Fantazijos.lt dovanų kuponas
2 vieta - 49 Eur vertės Fantazijos.lt dovanų kuponas
3 vieta - 39 Eur vertės Fantazijos.lt dovanų kuponas
4-5 vieta - 29 Eur vertės Fantazijos.lt dovanų kuponas
6-15 vieta - 19 Eur vertės Fantazijos.lt dovanų kuponas
16-69 vieta - 10 Eur vertės Fantazijos.lt dovanų kuponas
Visiems žaidime surinkusiems daugiau nei 500 taškų bus duodamas 19%nuolaidos kodas visoms Fantazijos.lt prekėms.
1. Dovanos yra paskiriamos žaidėjams akcijos pabaigoje surinkusiems daugiausia taškų.
2. Dovanos įteikimo ir informavimo apie dovanos gavimą tvarka:
2.1. Apie dovanos gavimą žaidimo dalyvis yra informuojamas žaidimo registracijos metu paliktu
elektroniniu paštu.
2.2. Vienas žaidėjas turi galimybę laimėti vieną iš prizinį fondą sudarančių prizų.
2.3. Su laimėjusiais žaidimo dalyviais bus susisiekta jų nurodytu el, paštu Birželio 9 dieną.

KITOS SĄLYGOS
1. Visi ginčai, kylantys dėl Akcijos, yra sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Akcijos organizatoriaus buveinės vietą.
2. Akcijos organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akcijos ir panaikinti prizus dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) iš karto po to, kai dalyviai informuojami apie Akcijos nutraukimą viešai.
3. Akcijos organizatorius turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ar papildyti šias Akcijos taisykles, apie tai dalyvius informuodamas https://www.fantazijos.lt/ puslapyje.
4. Akcijos organizatorius įsipareigoja užtikrinti jam perduotų asmens duomenų saugumą ir neperduoti jų tretiesiems asmenims, išskyrus Valstybinę mokesčių inspekciją, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais duomenys turi būti perduodami mokesčių sumokėjimo ir prizo deklaravimo tikslais.

Mylimiausia MYLIMIAUSIA LIETUVOS ELEKTRONINĖ PARDUOTUVĖ