Šis žaidimas suaugusiems panašus į žaidimą „Tiesa – Drąsa“, nes tai  irgi išpažinties žaidimas, kai kitam asmeniui atskleidžiami provokuojantys prisipažinimai, gėdingi seksualiniai momentai ir daugiau kitų dalykų. Žaidime lieka šiek tiek slaptumo, todėl dalindamiesi nepadoria informacija, dalyviai jaučiasi saugūs, nes informacija paremtos etiketės prilipinimas/prikabinimas, yra mažai tikėtinas.


Norint žaisti šį žaidimą, reikia nuo keturių iki aštuonių dalyvių. 


Ko jums reikės? Pakankamai rašymo reikmenų ir popieriaus. Jums prireiks vienos talpos klausimams ir vienos – atsakymams.


Geriausi dalyviai yra tie, kurie turi išdykėlišką/gėdingą asmenybės pusę. Jie mėgsta dalintis savo pikantiškų istorijų detalėmis. Tačiau nesileiskite apkvailinami nekaltai atrodančių, jie taip pat gali turėti erotiškesnių išpažinčių.


Prieš pradedant, lai visi užrašo provokuojančius klausimus, maždaug po keturis ar penkis, kiekvienas, sulankstykite ir įdėkite į paskirtą talpą. Klausimai gali būti uždari, kaip pavyzdžiui, „kiek sekso partnerių turėjai?“ arba „kokia buvo beprotiškiausia vieta, kurioje teko užsiimti seksu?“ Arba jie gali būti iš dalies atviri, kaip pavyzdžiui, „kokia tavo labiausiai pageidaujama seksualinė fantazija, ir ar esi ją įgyvendinęs?“ arba „Ar kada nors galvojai apie seksą su surištu žmogumi ir jei taip, ką įsivaizdavai su juo darąs?“. Stenkitės, kad atsakant Jūsų svečiams nereikėtų rašyti daugiau nei kelis sakinius.


Žaidimas vyksta taip:


1. Kiekvienas žaidėjas pagal seką traukia lapelį ir jį paskaito grupei.


2. Kiekvienas užrašo atsakymą į tą klausimą ir įdeda į atsakymams skirtą talpą.


3. Tas pats asmuo, kuris perskaitė klausimą, išmaišo atsakymus ir atsitiktine tvarka išdalija žaidėjams.


4. Kiekvienas žaidėjas tada perskaito gautą atsakymą.


Šiuo metu galite tęsti toliau, žaisdami vienu arba kitu iš šių būdų:


1 būdas


1. Dalyviai žodžiu susitaria dėl patraukliausio ar įdomiausio atsakymo…


2. Jie balsuoja pasirinkdami asmenį, kuris labiausiai tikėtinas kaip padaręs užrašytą atsakymą. Jie užrašo vardą ir padeda jį į atsakymų talpą.


3. Asmuo, kuris perskaitė pirmąjį klausimą, pažymi atsakus ir perskaito spėjimą. Jei jie atspėjo teisingai, asmuo turi prisipažinti, ar jie atspėjo ar ne.


2 būdas


1. Šioje versijoje daugiau dėmesio skiriama dalyviui, kuris pradėjo turą. Išklausę garsiai perskaitytus atsakymus, visų pareiga yra atrinkti atsakymus ir atspėti jų šeimininkus.


2. Tie, kuriems atsakymai buvo priskirti teisingai, privalo jį perskaityti garsiai ir šį kartą savais žodžiais.